SLUŽBY

Soudní znalec Jiří Rypl nabízí pomoc a řešení při oceňování majetku, posuzování spotřebitelských reklamací, pomoc při řešení pojistných událostí.

I. KONZULTACE

 • orientace v řešení pojistné události
 • postup při uplatnění nároku k plnění
 • oprávněnost požadavku reklamace
 • postup a řešení při reklamačním řízení
 • vypracování písemného stanoviska k případu

Konzultace slouží zejména jako první pomoc orientovat se v problému a jako návod, jakým způsobem postupovat. Rovněž lze stanovit, zda je nutné dále vypracovávat znalecký posudek a v jakém rozsahu.

II. ZNALECKÝ POSUDEK

 • posuzování kvality obuvi, oděvů, textilu a sportovních potřeb
 • při sporech o výši plnění pojistných událostí
 • při krádežích
 • po požáru, vytopení
 • po záplavě či povodni
 • při dědickém řízení
 • v občansko–právních sporech - ocenění společného jmění manželů
 • evidence movitého majetku firem / případně vyřazení

Služby znalce jsou určeny:

 • Soukromým osobám
 • Fyzickým, právnickým a komerčním subjektům
 • Státní správě, Policii ČR, advokátním kancelářím a soudům
 • Komorám, asociacím, svazům a jiným profesním sdružením